پروفایل

آپارتمان نوساز:پیش فروش و آماده تحویل در کرج

آپارتمان در متراژ گوناگون و با پرداخت شرایطی در باغستان غربی ، اشتراکی بالا و پایین ( در محدوده شمال غرب کرج در دامنه های البرز) مناطقی رو به ترقی و در حال توسعه با قیمت  منصفانه فقط ساختمان های سازنده های خوشنام و متعهد عرضه به خریداران واقعی

 |